ĐIỀU KIỆN LƯU THÔNG QUẦN ÁO VÀ HÀNG MAY MẶC

(2biso.com) – Kể từ ngày 01/05/2018, các sản phẩm dệt may cần được công bố hợp quy và gắn tem CR trước khi lưu thông trên thị trường Việt Nam (theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 và Quy chuẩn QCVN 01:2017/BCT).

Theo đó, sản phẩm dệt may cần đáp ứng về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo. Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của Quy chuẩn này được quy định tại Phụ lục I kèm theo Quy chuẩn QCVN 01:2017/BCT.

Tải quy chuẩn QCVN 01:2017/BCT: QCVN 01 2017 – BCT.

1. Yêu cầu kỹ thuật

1.1. Hàm lượng formaldehyt trong sản phẩm dệt may không được vượt quá các giá trị quy định nêu tại bảng sau:

TT Nhóm sản phẩm dệt may Mức giới hạn tối đa (mg/kg)
1 Sản phẩm dệt may cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi 30
2 Sản phẩm dệt may tiếp xúc trực tiếp với da 75
3 Sản phẩm dệt may không tiếp xúc trực tiếp với da 300

1.2. Hàm lượng mỗi amin thơm không được vượt quá 30 mg/kg. Danh mục các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo quy định tại Phụ lục II kèm theo Quy chuẩn này.

2. Các hình thức công bố hợp quy

2.1. Tự công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân (bên thứ nhất)

2.2. Công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận/ giám định của tổ chức chứng nhận/ giám định đã được chỉ định (bên thứ ba)

3. Trình tự công bố hợp quy

– Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ công bố hợp quy theo quy định tại 3.1.2.1 Quy chuẩn QCVN 01:2017/BCT cho Sở Công Thương;

– Sau khi gửi hồ sơ công bố hợp quy đến Sở Công Thương, tổ chức, cá nhân được phép đưa ra thị trường Việt Nam.

Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy lập 02 (hai) bộ hồ sơ công bố hợp quy, trong đó 01 (một) bộ hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc cổng thông tin một cửa của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Sở Công Thương) và 01 (một) bộ hồ sơ lưu giữ tại tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

Tải quy chuẩn QCVN 01:2017/BCT: QCVN 01 2017 – BCT.

Loading

4.9/5 - (7 bình chọn)

Trả lời

Contact Me on Zalo