Công bố TCCS – tiêu chuẩn cơ sở

Căn cứ Điều 23 của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá, người sản xuất và người nhập khẩu có trách nhiệm tự công bố các đặc tính cơ bản, thông tin cảnh báo và số hiệu tiêu chuẩn trên hàng hoá hoặc trên các phương tiện như bao bì, nhãn sản phẩm, tài liệu kèm theo sản phẩm hoặc trên sản phẩm chính mình. Nội dung của tiêu chuẩn được công bố phải tuân thủ đúng yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Do đó, việc áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, khu vực, nước ngoài hoặc tiêu chuẩn cơ sở là quyết định của doanh nghiệp. Trước khi đưa sản phẩm lên thị trường, doanh nghiệp có trách nhiệm tự lựa chọn và quyết định loại tiêu chuẩn nào sẽ được áp dụng và đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chất lượng, an toàn và môi trường đối với người tiêu dùng.

Hệ thống tiêu chuẩn của Việt Nam hiện nay bao gồm nhiều cấp độ khác nhau, trong đó tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) và tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) là hai cấp độ quan trọng nhất. TCCS được sử dụng như một căn cứ pháp lý để thực hiện sản xuất và kinh doanh, đặc biệt là khi chưa áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế cho sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.

Tuy nhiên, việc lựa chọn tiêu chuẩn phù hợp với sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp là trách nhiệm của doanh nghiệp và đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chất lượng, an toàn và môi trường đối với người tiêu dùng là rất quan trọng. Do đó, doanh nghiệp cần cân nhắc và xem xét kỹ lưỡng để chọn ra tiêu chuẩn phù hợp nhất với sản phẩm hoặc dịch vụ của mình để đảm bảo sự thành công và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

1. Căn cứ pháp lý:

Căn cứ pháp lý cho việc xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn được quy định trong Thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, cùng với Thông tư số 29/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN.

2.  Khái niệm:

Theo đó, tiêu chuẩn cơ sở (ký hiệu TCCS) được định nghĩa là tiêu chuẩn về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quy trình sản xuất hoặc môi trường do người đứng đầu cơ sở xây dựng và công bố để áp dụng trong các hoạt động của cơ sở.

Công bố tiêu chuẩn cơ sở là việc cơ sở sản xuất, kinh doanh thông báo về tiêu chuẩn áp dụng hoặc các đặc tính cơ bản của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quy trình sản xuất hoặc môi trường. Việc thực hiện công bố tiêu chuẩn cơ sở giúp đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ được sản xuất và kinh doanh đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và an toàn của người tiêu dùng.

3. Các bước thực hiện:

Các bước xây dựng và công bố TCCS có thể khác nhau tùy theo quy mô và loại hình sản xuất kinh doanh của cơ sở. Tuy nhiên, thông thường quy trình này bao gồm các bước chính sau:

Bước 1. Lập kế hoạch xây dựng TCCS để xác định các hoạt động cần thực hiện, thời gian và ngân sách cần thiết.
Bước 2. Biên soạn dự thảo TCCS bao gồm việc định nghĩa, mục đích, phạm vi và các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quy trình sản xuất hoặc môi trường.
Bước 3. Tổ chức thu thập ý kiến từ các bên liên quan đến dự thảo TCCS, bao gồm các chuyên gia, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có liên quan.
Bước 4. Tổ chức hội nghị chuyên đề để thảo luận và đánh giá dự thảo TCCS với các chuyên gia và đại diện của các bên liên quan.
Bước 5. Xử lý ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo TCCS để đảm bảo rằng tiêu chuẩn đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và pháp lý liên quan đến sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quy trình sản xuất hoặc môi trường.
Bước 6. Lập hồ sơ dự thảo TCCS để chuẩn bị cho quá trình thẩm tra và công bố.
Bước 7. Thẩm tra dự thảo TCCS để đánh giá tính khả thi và đảm bảo rằng tiêu chuẩn đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và pháp lý liên quan đến sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quy trình sản xuất hoặc môi trường.
Bước 8. Công bố TCCS sau khi hoàn tất quá trình thẩm tra và đảm bảo rằng tiêu chuẩn đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và pháp lý liên quan đến sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quy trình sản xuất hoặc môi trường.
Bước 9. In ấn TCCS để phát hành và phổ biến cho khách hàng, đối tác và các cơ quan chức năng liên quan.

Việc quyết định công bố TCCS là trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở. Sau khi đánh giá và thẩm tra dự thảo TCCS, người đứng đầu cơ sở sẽ quyết định về việc công bố TCCS bằng văn bản. Việc công bố TCCS là một bước quan trọng trong quá trình đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ, quy trình sản xuất hoặc môi trường của cơ sở, đồng thời cũng giúp cơ sở tăng tính minh bạch và tin cậy trong mắt khách hàng, đối tác và các cơ quan chức năng liên quan. Sau đó, TCCS được lưu trữ tại cơ sở để sử dụng và truy xuất trong quá trình sản xuất.

Ký hiệu TCCS được thể hiện như sau:

– Số hiệu và năm ban hành TCCS được phân cách bằng dấu hai chấm (:) và được đặt sau ký hiệu TCCS;

– Chữ viết tắt tên cơ sở công bố (ban hành) tiêu chuẩn cơ sở được đặt sau năm ban hành tiêu chuẩn cơ sở và được phân cách bằng dấu gạch chéo.

Ví dụ: TCCS 01:2022/ABC là ký hiệu của tiêu chuẩn cơ sở có số hiệu là 01, do công ty ABC xây dựng và công bố năm 2022.

Để công bố chất lượng sản phẩm theo TCCS, doanh nghiệp cần lưu ý:

Xác định sản phẩm có thuộc nhóm công bố theo TCCS hay không. Việc xác định đúng nhóm sản phẩm sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng hồ sơ công bố đúng theo quy định, căn cứ vào thành phần sản phẩm, công dụng, mục đích của sản phẩm, các văn bản luật hướng dẫn và kinh nghiệm của người xây dựng hồ sơ công bố.
Xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm dựa trên các tiêu chuẩn Việt Nam hoặc quy chuẩn Việt Nam cho các nhóm sản phẩm tương ứng.
Các tiêu chuẩn cơ sở là cấp tiêu chuẩn quan trọng, là tiền đề cho tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Tiêu chuẩn cơ sở giúp tham khảo đa dạng và tiềm tàng về các cơ sở dữ liệu để xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, cũng như giúp kiểm chứng tính hiệu quả và thực tiễn của các tiêu chuẩn này.
Các doanh nghiệp cần đảm bảo kiểm nghiệm đầy đủ các chỉ tiêu cần thiết để tránh gây rắc rối với các cơ quan quản lý, đồng thời tránh kiểm nghiệm thừa chỉ tiêu không cần thiết gây tốn kém và lãng phí cho doanh nghiệp.

Để thực hiện công bố chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn cơ sở (TCCS), Quý khách vui lòng liên hệ với Công ty TNHH 2BISO để được tư vấn và hỗ trợ thủ tục công bố chất lượng sản phẩm một cách chuyên nghiệp và hiệu quả – Hotline & zalo: 0812.358.211.

Loading