Hợp quy dệt may QCVN 01:2017/BCT trọn gói

Ngày 23/10/2017, Bộ Công Thương đã ban hành thông tư 21/2017/TT-BCT. Ban hành kèm theo thông tư này là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may (QCVN: 01/2017/BCT). Theo đó, kể từ ngày 01/05/2018, các sản phẩm dệt may, may mặc cần phải công bố hợp quygắn tem CR lên nhãn mác, bao bì sản phẩm trước khi đưa ra tiêu thụ ở thị trường Việt Nam. 2BISO là đơn vị tư vấn trọn gói dịch vụ công bố hợp quy và chứng nhận hợp quy dệt may QCVN 01:2017/BCT.

(Cập nhật: ngày 26/04/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 07/2018/TT-BCT sửa đổi thông tư 21/2017/BCT: Thông tư 21/2017/BCT có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019)

Căn cứ pháp lý

  • Thông tư 21/2017/TT-BCT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may;
  • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2017/BCT về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyn hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may;
  • Thông tư 07/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.
  • Thông tư 20/2018/TT-BCT sửa đổi Phụ lục I “Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của Quy chuẩn” ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may (QCVN:01/2017/BCT) tại Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
  • Thông tư 28/2012/TT-BKHCN quy định về công bố hợp chuẩn, hợp quy;
  • Quyết định số 560/QĐ-BCT về chỉ định tổ chức chứng nhận/ giám định sản phẩm dệt may;
  • Thông tư 02/2017/TT-BKHCN sửa đổi bổ sung một số điều trong Thông tư 28/2017/TT-BKHCN;
  • Nghị định 107/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp.

Chứng nhận hợp quy dệt may, may mặc là gì?

Chứng nhận hợp quy dệt may, may mặc là hoạt động đánh giá, chứng nhận các sản phẩm dệt may có phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may hay không (QCVN 01:2017/BCT).

Nếu sản phẩm này đáp ứng tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật được nêu ra, nó sẽ được cấp giấy chứng nhận hợp quy dệt may.

Sản phẩm nào cần làm chứng nhận hợp quy dệt may QCVN 01:2017/BCT

Các sản phẩm cần chứng nhận hợp quy dệt may được quy định tại phụ lục I – QCVN 01:2017/BCT. Các sản phẩm dệt may được chia thành 3 nhóm chính:

– Nhóm 01: Sản phẩm dệt may cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi; hoặc có chiều dài ≤100 cm đối với bộ liền.

– Nhóm 02: Sản phẩm dệt may tiếp xúc trực tiếp với da: là sản phẩm khi sử dụng có bề mặt sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với da của người sử dụng.

– Nhóm 03: Sản phẩm dệt may không tiếp xúc trực tiếp với da: là sản phẩm khi sử dụng có bề mặt sản phẩm không tiếp xúc trực tiếp với da của người sử dụng.

Danh mục chi tiết các sản phẩm phải công bố hợp quy quý khách hàng xin tham khảo tại đây

Lưu ý: các sản phẩm: “Băng (miếng) và nút bông vệ sinh (tampons), khăn và tã lót cho trẻ và các vật phẩm tương tự, bằng mọi vật liệu” – mã hàng 9619 không còn nằm trong phạm vi điều chỉnh của QCVN 01:2017/BCT. Do đó, các sản phẩm này không phải làm hợp quy theo QCVN 01:2017/BCT. Chi tiết, quý khách hàng xin tham khảo tại đây.

chứng nhận hợp quy dệt may trọn gói
2BISO tư vấn chứng nhận, công bố hợp quy dệt may QCVN 01:2017/BCT trọn gói

Quy trình tư vấn chứng nhận hợp quy dệt may QCVN 01:2017/BCT trọn gói của 2BISO

2BISO cung cấp dịch vụ tư vấn trọn gói công bố hợp quy dệt may, chứng nhận hợp quy dệt may tại đơn vị được chỉ định của Bộ Công Thương, thủ tục nhanh chóng – chi phí hợp lý – cam kết 100% đạt chứng nhận hợp quy, quy trình như sau:

Bước 1:  2BISO tiếp nhận thông tin, lên danh sách sản phẩm, hoàn thiện bản đăng ký chứng nhận cho khách hàng.

Bước 2: Thoả thuận chi phí, ký kết hợp đồng

Bước 3: 2BISO tư vấn hồ sơ, thủ tục cần chuẩn bị: hướng dẫn xây dựng, hoàn thiện các biểu mẫu theo quy định của QCVN, tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm (TCCS) cho khách hàng. Tư vấn cho khách hàng về thử nghiệm, chuẩn bị mẫu thử nghiệm

Bước 4: Tổ chức chứng nhận đánh giá hợp quy và lấy mẫu thử nghiệm

– Đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng tại nhà máy hoặc xưởng sản xuất kết hợp lấy mẫu thử nghiệm (theo phương thức 5) hoặc

– Xem xét cảm quan sản phẩm, đánh giá hồ sơ lô hàng kết hợp lấy mẫu thử nghiệm (Theo phương thức 7)

2BISO hỗ trợ, hướng dẫn khắc phục các điểm chưa phù hợp đến khi khách hàng nhận được giấy chứng nhận hợp quy dệt may theo QCVN 01:2017/BCT

Bước 5: 2BISO hướng dẫn khách hàng sử dụng dấu CR và ghi nhãn, bao bì sản phẩm

Bước 6: 2BISO hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ,  công bố hợp quy tại Sở Công thương các tỉnh, thành phố.

Quý khách hàng quan tâm đến dịch vụ tư vấn chứng nhận ISO, hợp chuẩn, hợp quy, công bố chất lượng trọn gói của 2BISO xin liên hệ Hotline: 0915.347.562/0812.358.211 hoặc email: pkd@2biso.com để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác nhất.

Loading