Hợp quy hàm lượng chì trong sơn QCVN 08:2020/BCT trọn gói

Ngày 21/12/2020, Bộ Công Thương đã ban hành thông tư 51/2020/TT-BCT. Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn hàm lượng chì trong sơn. Ký hiệu Quy chuẩn là QCVN 08:2020/BCT. Kể từ ngày 01/07/2022 tất cả cả các Sản phẩm Sơn (theo phụ lục A QCVN 08:2020/BCT) được sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh tại thị trường Viêt Nam phải đạt các Tiêu chuẩn kỹ thuật về QCVN 08:2020/BCT quy định về Hàm lượng Chì trong Sơn. 2BISO là đơn vị tư vấn trọn gói dịch vụ công bố hợp quy và chứng nhận hợp quy hàm lượng chì trong sơn. Dịch vụ của 2BISO là trọn gói từ A-Z, thủ tục nhanh chóng, chi phí hợp lý.

Hợp quy hàm lượng chì trong sơn
Hợp quy hàm lượng chì trong sơn

Căn cứ pháp lý

  • Thông tư 51/2020/TT-BCT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn hàm lượng chì trong sơn;
  • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2020/BCT về giới hạn hàm lượng chì trong sơn;
  • Thông tư 28/2012/TT-BKHCN quy định về công bố hợp chuẩn, hợp quy;
  • Thông tư 36/2019/TT-BCT quy định quản  cht lượng sản phm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;
  • Thông tư 02/2017/TT-BKHCN sửa đổi bổ sung một số điều trong Thông tư 28/2017/TT-BKHCN;
  • Nghị định 107/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp.

Những sản phẩm nào cần chứng nhận hợp quy?

QCVN 08:2020/BCT quy định về yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử và các quy định về quản lý đối với hàm lượng chì trong các loại sơn được quy định tại Phụ lục A của Quy chuẩn này được sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam. Các sản phẩm sơn cần làm hợp quy theo QCVN 08:2020/BCT như sau:

Phụ lục A

DANH MỤC CÁC LOẠI SƠN PHẢI ĐẢM BẢO CÁC YÊU CẦU THEO QCVN 08 : 2020/BCT

STT

Loại sơn

Mã hàng hóa hóa xuất khẩu, nhập khẩu (HS)

1

Sơn làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hoặc hòa tan trong môi trường không chứa nước.

3208.10.90

3208.20.90

3208.90.90

2

Sơn làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hoặc hòa tan trong môi trường nước.

3209.10.40

3209.10.90

3209.10.00

3

Sơn khác; các loại thuốc màu nước đã pha chế dùng để hoàn thiện da.

3210.00.20

3210.00.30

3210.00.99

Quy định về mức giới hạn hàm lượng chì trong sơn

Giới hạn hàm lượng cho phép của chì trong sơn phải đạt các yêu cầu kỹ thuật quy định tại Bảng 1:

Bảng 1 – Giới hạn hàm lượng chì trong sơn

STT

Hàm lượng chì (ppm)

Phương pháp thử

Lộ trình áp dụng

1

≤ 600

Theo quy định tại Mục 4 Trong thời hạn 05 năm đầu kể từ ngày Quy chuẩn này có hiệu lực

2

≤ 90

Theo quy định tại Mục 4 Sau 05 năm kể từ ngày Quy chuẩn này có hiệu lực

Những tổ chức nào cần hợp quy chì trong sơn?

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh các loại sơn được quy định tại Phụ lục A của Quy chuẩn này, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan

Quy định về tổ chức chứng nhận hợp quy hàm lượng chì trong sơn theo QCVN 08:2020/BCT (tổ chức đánh giá sự phù hợp)

Tổ chức đánh giá sự phù hợp theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Thông tư số 36/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương:

Tổ chức đánh giá sự phù hợp đã thực hiện việc đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.

Phương thức chứng nhận hợp quy hàm lượng chì trong sơn QCVN 08:2020/BCT

Hoạt động nhập khẩu natri hydroxit công nghiệp: Thực hiện theo phương thức 1 quy định tại Phụ lục II của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (sau đây gọi tắt là Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN) và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN (sau đây gọi tắt là Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN).

Hoạt động sản xuất natri hydroxit công nghiệp trong nước: Thực hiện theo phương thức 5 quy định tại Phụ lục II của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN.

2BISO tư vấn chứng nhận trọn gói hợp quy hàm lượng chì trong sơn QCVN 08:2020/BCT
2BISO tư vấn chứng nhận trọn gói hợp quy hàm lượng chì trong sơn QCVN 08:2020/BCT

Quy trình tư vấn chứng nhận hợp quy hàm lượng chì trong sơn QCVN 08:2020/BCT trọn gói của 2BISO

Bước 1: 2BISO tiếp nhận thông tin, lên danh sách sản phẩm, hoàn thiện bản đăng ký chứng nhận cho khách hàng.

Bước 2: Thoả thuận chi phí, ký kết hợp đồng

Bước 3: 2BISO tư vấn hồ sơ, thủ tục cần chuẩn bị: hướng dẫn xây dựng, hoàn thiện các biểu mẫu theo quy định của QCVN, tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm (TCCS) cho khách hàng. Tư vấn cho khách hàng về thử nghiệm, chuẩn bị mẫu thử nghiệm

Bước 4: Tổ chức chứng nhận đánh giá hợp quy và lấy mẫu thử nghiệm

– Đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng tại nhà máy hoặc xưởng sản xuất kết hợp lấy mẫu thử nghiệm (theo phương thức 5) hoặc

– Xem xét hồ sơ và thử nghiệm mẫu điển hình (Theo phương thức 1)

2BISO hỗ trợ, hướng dẫn khắc phục các điểm chưa phù hợp đến khi khách hàng nhận được giấy chứng nhận hợp quy QCVN 08:2020/BCT

Bước 5: 2BISO hướng dẫn khách hàng sử dụng dấu CR và ghi nhãn, bao bì sản phẩm

Bước 6: 2BISO hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ,  công bố hợp quy tại Sở công thương các tỉnh, thành phố.

Quý khách hàng quan tâm đến dịch vụ tư vấn chứng nhận ISO, hợp chuẩn, hợp quy, công bố chất lượng trọn gói của 2BISO xin liên hệ Hotline: 0915.347.562/0812.358.211 hoặc email: pkd@2biso.com để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác nhất.

Loading