Hợp quy Poly Aluminium Chloride (PAC) trọn gói

Cùng với natri hydroxit (NAOH) công nghiệp, sản phẩm poly aluminium chloride (PAC) cũng đã có quy chuẩn kỹ thuật quy định về các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm. Cụ thể, ngày 21/12/2020, Bộ Công Thương đã ban hành thông tư 49/2020/TT-BCT. Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng poly aluminium chloride (PAC). Ký hiệu Quy chuẩn là QCVN 06A:2020/BCT. Theo đó, kể từ ngày 01/01/2022, các sản phẩm poly aluminium chloride (PAC) phải được thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy ở Sở công thương trước khi đưa sản phẩm ra tiêu thụ trên thị trường. 2BISO là đơn vị hàng đầu tư vấn trọn gói dịch vụ công bố hợp quy PAC và chứng nhận hợp poly aluminium chloride (PAC). Dịch vụ của 2BISO là trọn gói từ A-Z, thủ tục nhanh chóng, chi phí hợp lý.

Ứng dụng PAC trong xử lý nước
Ứng dụng PAC trong xử lý nước

Căn cứ pháp lý

  • Thông tư 49/2020/TT-BCT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng poly aluminium chloride (PAC);
  • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06A:2020/BCT về chất lượng poly aluminium chloride (PAC);
  • Thông tư 28/2012/TT-BKHCN quy định về công bố hợp chuẩn, hợp quy;
  • Thông tư 36/2019/TT-BCT quy định quản  cht lượng sản phm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;
  • Thông tư 02/2017/TT-BKHCN sửa đổi bổ sung một số điều trong Thông tư 28/2017/TT-BKHCN;
  • Nghị định 107/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp.

Chứng nhận hợp quy poly aluminium chloride (PAC) công nghiệp là gì?

Chứng nhận hợp quy sản phẩm poly aluminium chloride (PAC) công nghiệp theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06A:2020/BCT chính là hoạt động đánh giá chứng nhận đơn vị sản xuất, kinh doanh, vận chuyển hóa chất PAC và các đối tượng liên quan phù hợp theo quy chuẩn QCVN 06A:2020/BCT

Những sản phẩm nào cần chứng nhận hợp quy?

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử và các quy định quản lý đối với sản phẩm poly aluminium chloride (PAC) có mã HS 38249999 sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam.

Những tổ chức nào cần hợp quy PAC?

Quy chuẩn kỹ thuật 06A:2020/BCT áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh PAC, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

kho hàng PAC

Yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm PAC

Sản phẩm PAC phải đạt các yêu cầu kỹ thuật quy định như sau:

TT

Tên chỉ tiêu

Dạng lỏng

Dạng bột

Phương pháp thử

1

Hàm lượng Al2O3, %

Từ 9% đến nhỏ hơn 11%

Từ 11% đến nhỏ hơn 17%

17%

≥ 28%

– JISK 1475:2006

– IS 15573:2005

2

Độ kiềm, %

35-85

40-90

40-90

40-90

– JIS K 1475:2006

– IS 15573:2005

3

Hàm lượng cặn không tan trong nưc, %

≤ 0,2

 0,35

≤ 0,5

 1,5

– JISK 1475:2006

– TCVN 4560:1988

4

Hàm lượng sắt (Fe), ppm

 100

 120

 150

≤ 300

– JIS K 1475:2006

– IS 15573:2005

5

Hàm lượng Asen (As), ppm

≤ 2

≤ 3,5

≤ 5

≤ 5

– JIS K 1475:2006

– IS 15573:2005

– AOAC 2007 (990.08) – ICP

6

Hàm lượng thủy ngân (Hg), ppm

 0,2

 0,3

 0,4

≤ 0,6

– JIS K1475:2006

– IS 15573:2005

– AOAC 2007 (990.08)  ICP

7

Hàm lượng chì (Pb), ppm

 10

 20

 30

 90

– JIS K1475:2006

– IS 15573:2005

– AOAC 2007 (990.08) – ICP

Lưu ý: sản phẩm PAC vàng thường có hàm lượng Sắt (Fe) vượt giới hạn cho phép nhiều lần. Tổ chức, doanh nghiệp lưu ý cần kiểm tra, xác định hàm lượng Fe trước khi nhập khẩu, tránh việc không thể hợp quy và tiêu thụ trên thị trường.

Quy định về tổ chức chứng nhận hợp quy poly aluminium chloride (PAC) (tổ chức đánh giá sự phù hợp)

Quy định về tổ chức đánh giá sự phù hợp PAC tương tự như đối với sản phẩm NAOH công nghiệp.

Tổ chức đánh giá sự phù hợp theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Thông tư số 36/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương:

Tổ chức đánh giá sự phù hợp đã thực hiện việc đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.

Phương thức chứng nhận hợp quy poly aluminium chloride (PAC) công nghiệp

Hoạt động nhập khẩu Poly aluminium chloride: Thực hiện theo phương thức 1 quy định tại Phụ lục II của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (sau đây gọi tắt là Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN) và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN.

Hoạt động sản xuất Poly aluminium chloride trong nước: Thực hiện theo phương thức 5 quy định tại Phụ lục II của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN.

2BISO tư vấn chứng nhận hợp quy PAC trọn gói
2BISO tư vấn chứng nhận hợp quy PAC trọn gói

Quy trình tư vấn chứng nhận hợp quy poly aluminium chloride (PAC) QCVN 06A:2020 trọn gói của 2BISO

Bước 1: 2BISO tiếp nhận thông tin, lên danh sách sản phẩm, hoàn thiện bản đăng ký chứng nhận cho khách hàng.

Bước 2: Thoả thuận chi phí, ký kết hợp đồng

Bước 3: 2BISO tư vấn hồ sơ, thủ tục cần chuẩn bị: hướng dẫn xây dựng, hoàn thiện các biểu mẫu theo quy định của QCVN 06A:2020/BCT, hướng dẫn xây dựng, soạn thảo bộ tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm (TCCS) PAC cho khách hàng. Tư vấn cho khách hàng về thử nghiệm, chuẩn bị mẫu thử nghiệm

Bước 4: Tổ chức chứng nhận đánh giá hợp quy PAC và lấy mẫu thử nghiệm

– Đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng tại nhà máy hoặc xưởng sản xuất kết hợp lấy mẫu thử nghiệm (theo phương thức 5) hoặc

– Xem xét hồ sơ và thử nghiệm mẫu điển hình (Theo phương thức 1)

2BISO hỗ trợ, hướng dẫn khắc phục các điểm chưa phù hợp đến khi khách hàng nhận được giấy chứng nhận hợp quy QCVN 06A:2020/BCT

Bước 5: 2BISO hướng dẫn khách hàng sử dụng dấu CR và ghi nhãn, bao bì sản phẩm

Bước 6: 2BISO hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ,  công bố hợp quy PAC tại Sở công thương các tỉnh, thành phố.

Quý khách hàng quan tâm đến dịch vụ tư vấn chứng nhận ISO, hợp chuẩn, hợp quy, công bố chất lượng trọn gói của 2BISO xin liên hệ Hotline: 0915.347.562/0812.358.211 hoặc email: pkd@2biso.com để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác nhất.

Loading