Hợp quy khăn giấy, giấy vệ sinh QCVN 09:2015/BCT trọn gói

Ngày 28/10/2015, Bộ Công Thương đã ban hành thông tư 36/2015/TT-BCT. Theo đó, ban hành kèm theo thông tư này là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh QCVN 09:2015/BCT. Quy chuẩn quy định các sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue phải được thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy. 2BISO là đơn vị tư vấn trọn gói dịch vụ công bố hợp quy và chứng nhận hợp khăn giấy, giấy vệ sinh theo QCVN 09:2015/BCT.

Chứng nhận hợp quy khăn giấy, giấy vệ sinh QCVN 09:2015/BCT
Chứng nhận hợp quy sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh, giấy tissue QCVN 09:2015/BCT

Căn cứ pháp lý hợp quy khăn giấy, giấy vệ sinh

  • Thông tư 36/2015/TT-BCT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh
  • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2015/BCT về khăn giấy và giấy vệ sinh
  • Thông tư 28/2012/TT-BKHCN quy định về công bố hợp chuẩn, hợp quy;
  • Thông tư 02/2017/TT-BKHCN sửa đổi bổ sung một số điều trong Thông tư 28/2017/TT-BKHCN;
  • Nghị định 107/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp.

Chứng nhận hợp quy giấy vệ sinh là gì?

Chứng nhận hợp quy sản phẩm khăn giấy,  giấy vệ sinh và giấy tissue theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2015/BCT chính là hoạt động đánh giá hoạt động sản xuất, thử nghiệm các chỉ tiêu của các sản phẩm và so sánh với các tiêu chí kỹ thuật được quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2015/BCT để kết luận sản phẩm đạt Quy chuẩn QCVN 09:2015/BCT hay không đạt.

Sản phẩm nào cần làm chứng nhận hợp quy

Quy chuẩn này quy định mức giới hạn của các chỉ tiêu cơ lý, hóa học, vi sinh, phương pháp thử, các yêu cầu về ghi nhãn và các yêu cầu quản lý chất lượng đối với sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh, giấy tissue và giấy tissue dạng cuộn lớn được tiêu thụ trên thị trường Việt Nam.

Các sản phm khăn giấy, giấy tissue tiếp xúc với thực phẩm nhằm mục đích bao gói, chứa đựng và bảo quản thực phm; các sản phm khăn giấy, giấy vệ sinh, giấy tissue sản xuất, gia công trong nước cho mục đích xuất khẩu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này.

Chứng nhận hợp quy khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue nhập khẩu

Chứng nhận hợp quy sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh nhập khẩu là hoạt động đánh giá chất lượng lô hàng thông qua việc đánh giá thực tế lô hàng, lấy mẫu thử nghiệm tại cảng hoặc tại kho bãi. Phương thức đánh giá chứng nhận là phương thức 7. Điều đặc biệt của Quy chuẩn QCVN 09:2015/BCT là các sản phẩm nhập khẩu theo lô hàng không phải công bố hợp quy.

Phương thức chứng nhận hợp quy khăn giấy, giấy vệ sinh

Trường hợp 1: Các sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue được sản xuất, gia công tại các cơ sở có điều kiện đảm bảo chất lượng trong sản xuất ổn định được đánh giá, chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 nêu tại Điều 5 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ban hành ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Các sản phẩm hàng hóa sau khi chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 cần phải được công bố hợp quy.

Trường hợp 2: Các sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue chưa đủ điều kiện để đánh giá theo phương thức 5 theo quy định tại mục 3.1.2 của điều này (bao gồm các sản phẩm nhập khẩu theo lô hàng; các sản phẩm được sản xuất, gia công trong nước chưa được đánh giá theo phương thức 5) phải được chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 nêu tại Điều 5 Thông tư số 28. Các sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue sau khi chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 phải được công bố hợp quy. Các sản phẩm nhập khẩu theo lô hàng không phải công bố hợp quy.

Giấy chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 chỉ có giá trị hiệu lực đối với lô hàng được đánh giá chứng nhận.

Thủ tục công bố hợp quy khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue

Bước 1: Thực hiện chứng nhận hợp quy sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue theo QCVN 09:2015/BCT

Bước 2: Sau khi có giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh, doanh nghiệp hoàn tất hồ sơ để thực hiện Công bố hợp quy tại Sở Công thương nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động kinh doanh. Hồ sơ công bố hợp quy gồm có:

  • Giấy chứng nhận hợp quy (bản sao công chứng)
  • Giấy đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng)
  • Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định tại mẫu 2, phụ lục III của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN (bản chính)

Bạn hãy liên hệ với 2BISO để được tư vấn hợp quy, công bố hợp quy khăn giấy, giấy vệ sinh, giấy tissue trọn gói.

2BISO tư vấn hợp quy khăn giấy, giấy vệ sinh
2BISO tư vấn hợp quy, công bố khăn giấy, giấy vệ sinh trọn gói

Quy trình tư vấn chứng nhận hợp quy khăn giấy, giấy vệ sinh QCVN 09:2015 trọn gói của 2BISO

Bước 1: 2BISO tiếp nhận thông tin, lên danh sách sản phẩm, hoàn thiện bản đăng ký chứng nhận cho khách hàng.

Bước 2: Thoả thuận chi phí, ký kết hợp đồng

Bước 3: 2BISO tư vấn hồ sơ, thủ tục cần chuẩn bị: hướng dẫn xây dựng, hoàn thiện các biểu mẫu theo quy định của QCVN, tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm (TCCS) cho khách hàng. Tư vấn cho khách hàng về thử nghiệm, chuẩn bị mẫu thử nghiệm

Bước 4: Tổ chức chứng nhận đánh giá hợp quy và lấy mẫu thử nghiệm

– Đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng tại nhà máy hoặc xưởng sản xuất kết hợp lấy mẫu thử nghiệm (theo phương thức 5) hoặc

– Xem xét cảm quan sản phẩm, đánh giá hồ sơ lô hàng kết hợp lấy mẫu thử nghiệm (Theo phương thức 7)

2BISO hỗ trợ, hướng dẫn khắc phục các điểm chưa phù hợp đến khi khách hàng nhận được giấy chứng nhận hợp quy QCVN 09:2015/BCT

Bước 5: 2BISO hướng dẫn khách hàng sử dụng dấu CR và ghi nhãn, bao bì sản phẩm

Bước 6: 2BISO hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ,  công bố hợp quy tại cơ quan quản lý các tỉnh, thành phố.

Quý khách hàng quan tâm đến dịch vụ tư vấn chứng nhận ISO, hợp chuẩn, hợp quy, công bố chất lượng trọn gói của 2BISO xin liên hệ Hotline: 0915.347.562/0812.358.211 hoặc email: pkd@2biso.com để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác nhất.

Loading