QUY CHUẨN QCVN 3-1:2010/BYT BỔ SUNG KẼM VÀO THỰC PHẨM – TẢI VỀ PDF

Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 3-1:2010/BYT quy định các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn đối với các chất được sử dụng nhằm mục đích bổ sung kẽm vào thực phẩm.

Các chất bổ sung kẽm vào thực phẩm: là các chất được chủ động cho vào thực phẩm với mục đích bổ sung kẽm. Việc sử dụng các chất này phải tuân thủ các quy định tại Quy chuẩn QCVN 3-1:2010/BYT và công bố phù hợp.

Các tổ chức và cá nhân phải đảm bảo rằng công bố của họ tuân thủ yêu cầu kỹ thuật tại Quy chuẩn này và đăng ký bản công bố hợp quy tại Cục An toàn vệ sinh thực phẩm và đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn theo nội dung đã được công bố.

Chỉ khi đã hoàn tất đăng ký bản công bố hợp quy và đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn, và ghi nhãn sản phẩm phù hợp với các quy định pháp luật, tổ chức và cá nhân mới được phép nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất, buôn bán và sử dụng các chất bổ sung kẽm vào thực phẩm.

Chi tiết về Quy chuẩn QCVN 3-1:2010/BYT: QCVN 3-1_2010_BYT

Loading

Đánh giá bài viết

Trả lời

Contact Me on Zalo